Anagram Wageningen 750

anagrammenboekje-wageningen-750Puzzel mee op WIKI W

Het hele jubileumjaar 2013 door waren er diverse activiteiten rond 750 jaar Wageningen. Dit anagram van Anneke Rot van de Muzemakers is voor jong en oud en gaf een jaar lang puzzelplezier geven.

Een boekje met een selectie van 750 van de ingezonden anagrammen is te koop voor 7,50 euro. Mogelijk zijn er anagrammenmakers die het een leuk cadeautje vinden voor vrienden en familie? Mail bestellingen door naar a.rot@iae.nl.

Het anagram

1. Hoe werkt het:
Maak nieuwe zinnen met de volgende letters:

DE STAD WAGENINGEN VIERT FEEST

Zoals:
DIE TANTE IS STRAF GEVEN GEWEND
INE VINDT DE TRAGE FEESTWAGENS
DAT WAGENINGS VEE STERFT IN EDE
DIEF GRIST TAS ETEN VAN DEEN WEG

2. Spelregels:

  • Alle letters moeten gebruikt worden
  • Geen afkortingen gebruiken
  • Namen mogen, maar moeten wel gangbaar zijn
  • Namen van landen en plaatsen mogen

3. Aan de slag:

Neem letters van een scrabble spel, of knip kartonnetjes en schrijf er de letters op van de basisregel. En begin gewoon, samen of alleen. Thuis, in de klas, op een familiefeest, in de kroeg, overal te doen!

4. Als je een zin hebt:

Vul deze dan hieronder bij reactie in …

Wageningen 750 Lasershow

wageningen-750-lasershow

Met de lasershow vond donderdag 10 januari ‘s avonds de aftrap plaats van Wageningen 750. Bijna 4.000 Wageningers, jong en oud, waren samengekomen op de Markt om onder het genot van glühwein en warme chocomelk te proosten op het Jubileumjaar. Zij genoten van een spectaculaire lasershow waarin nagenoeg de hele geschiedenis van Wageningen voorbij kwam (video:Opening Wageningen 750). Ook waren er optredens van onder andere Chris Hordijk en Liesbeth List, die hiermee aandacht vroeg voor Warchild.

Tijdens een bomvol podiumprogramma droeg stadsdichter Laurens van der Zee een gedicht voor: “En die stad dat zijn wij’. Burgemeester Geert van Rumund ontving onder meer Graaf Otto van Gelre en later nog vele andere gasten.

Door: Elisabeth Kristensen

 

Ziekenbedevaart

Ziekenbedevaart naar onze lieve vrouwe van Renkum, moeder van toevlucht

Dinsdag 28 mei, een volle maan in mei. Maria is gastvrouw vandaag bij Haar beeltenis in de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Renkum.

De kerk is aardig vol. Veel grijze hoofden, bijna iedereen is bejaard. Veel vrouwen, ongeveer 10% is man. De mannen voeren het woord maar de bijeenkomst is verder geheel in handen van vrouwen.

“Het is goed verzorgd”, zegt een vrouw in een rolstoel die buiten even een luchtje schept en een sigaret. Ze komt uit Heteren. Ze wilde eerst niet gaan, maar de anderen hebben haar overgehaald en daar is ze nu blij om. Het is een fijne dag.

De zieken zijn hier toch met de stille hoop dat Maria hun lijden zal verlichten, sommigen schrijven een intentie in het grote boek.

De kardinaal leest de plechtige eucharistie, er wordt mooi gezongen; veel Latijn ook, want dat kennen de bejaarde zieken uit hun jeugd, daar genieten ze van. Ook de kardinaal heeft zorgen: De christelijke kerk maakt een geloofscrisis door, die niemand onberoerd laat. Het is een crisis in de ‘gehoor’zaamheid. In plaats van:” Spreek, Heer, Uw dienaar luistert”, zegt men: “Luistert, Heer, Uw dienaar spreekt”. Er zijn nog wel roepingen maar niemand hoort ze meer. De jeugd verdwijnt uit de kerk, de priesteropleidingen lopen leeg. (Ook in de mis is er weinig gelegenheid tot luisteren naar God: De dienaren zijn voortdurend aan het woord.)

De kardinaal heeft een oplossing. Hij brengt het voorzichtig als overweging, maar mij klinkt het cru in de oren: De zieken zouden hun lijden en kruis kunnen dragen als offer voor meer ‘gehoorde roepingen’ voor zijn priesteropleiding.

De kardinaal preekt over Maria, die men wel eens als Godin ziet; over de maand mei die als de maand van het overal in de natuur zichtbare nieuwe leven bij deze Maria zou horen.

‘Dus toch meer dan de Moeder van God en Moeder van de Kerk? Of is dat hetzelfde als de Moeder van de natuur?’, vraag ik mij af.

Een oudere vrouw ontfermt zich over mij en de jonge journalist van een plaatselijke krant. Wij moeten vooral op de versiering letten, zo mooi verzorgd. Trouwens de hele bedevaart straalt toch uit hoeveel aandacht hieraan is besteed. Tien jaar geleden was deze parochie een stoffige boel, pastoor Nijhuis heeft dit allemaal nieuw leven ingeblazen.

Dus toch geen traditie, bedenk ik me, maar telkens nieuwe menselijke initiatieven. Maar waarom dan toch op deze plek? Rond 1000 stond in Renkum een kapel gewijd aan Maria waar wonderen gebeurden. In de 14e eeuw verschijnt in deze kapel op wonderbaarlijke wijze Haar beeld, hetzelfde beeld dat via vele omwegen weer terug is in Renkum.

De mannen doen het woord, maar ze worden voortdurend begeleid en gestuurd door de talloze gastvrouwen – de aardse Maria’s. Zij houden nauwkeurig in de gaten of ieder zieke een hostie krijgt en gezegend wordt. Als de kinderen van de basisschool met hun kaarsen en bloemetjes hun liedje hebben gezongen, zorgen zij ervoor dat iedere zieke een kaarsje krijgt en geen kind met een kaarsje blijft staan. Zij zorgen voor de koffie met koek, de soep, de boterhammen, het saucijzenbroodje en de thee met cake.

De vriendelijke dame heeft besloten dat ook wij (de journalist en ik) mee moeten delen en ondanks ons tegenstribbelen en bijna een ruzie omdat wij toch echt geen strikjes op hebben – het eten is alleen voor de zieken – zitten we toch even later met soep en worden daarna zelfs zeer vriendelijk bediend.

De dame wil weten hoe ik hier gekomen ben. Ik draai er eerst omheen en zeg dan ronduit: “Om te zien hoe de Oermoeder hier aanbeden wordt.” A ha, ik kan dus bekeerd worden. Ze drukt me op het hart om Newman te lezen en de Marianus Cultus, een encycliek van de Paus over Maria. Ze geeft me een boekje waaruit blijkt dat de Kerk heel blij is met al deze dienstmaagden vandaag. Dit is bij uitstek de plaats van de vrouw in de Kerk.

Ik vraag me nog even af waarom de Katholieke Kerk geen aardse vertegenwoordigster heeft als Moeder van de Kerk; een soort wijze raadsvrouwe die bij ernstige conflicten de leiding neemt en na advies van de bisschoppen, een nieuwe Paus kiest.

Nu en dan kijk ik naar het beeldje van Maria in de zijbeuk. Ondanks alle feestelijkheid ter Hare ere staat Ze er wat verloren bij: Iedereen kijkt naar de gebeurtenissen op het hoofdpodium. Een enkeling koopt een klein beeldje van Haar of een prentenbriefkaart. Er worden wel heel veel kaarsen voor Haar gebrand en langzaam maar zeker vult de walm de kerk.

Tijd om op te stappen voor mij, het Lof houd ik voor gezien, ik denk niet dat er nog een wonder gebeurt. Want het is gezellig en aan alles is gedacht, maar voor wonderen lijkt hier geen plaats.

En buiten in de zon vraag ik me af de Moeder wel in een kleine kerk past, overal is Haar leven uitbundig naar buiten gebarsten. De journalist heeft gelijk: Een processie langs de gezaaide velden zoals vroeger zou toch wel op zijn plaats zijn geweest.

Door: Pien van Dael

Klok Technische school

Begin oktober 2010 werd begonnen met de sloop van de voormalige Technische School aan de Churchillweg.
Het gebouw werd als Nijverheidsschool op 1 september 1933 geopend door burgemeester J.M.A. Wijnaendts van Resandt, waarbij met een druk op een seinsleutel de buitenklok in werking werd gesteld.

De architect Andries Baart was de ontwerper van het gebouw. De Nijverheidsschool was voor 1 september 1933 gevestigd aan de Stationsstraat.

De klok en de vier tegeltableaus tegen de noord- en zuidmuur zullen worden gesloopt.
Op het allerlaatste moment werd de klok, dankzij de financiële steun van Wageningen Monumentaal en Boei (Nationale Maatschappij tot Behoud en Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) en de firma Roseboom, van de sloop gered.
Onderzocht wordt of de Klok een plaats kan krijgen in de nieuw te bouwen woonwijk De Ambacht.

Donderdag 16 december 2010 werd gestart met de bouw van 18 woningen. Het gehele bouwplan omvat 84 woningen. De straten kregen de namen Ambachtstraat, Nijverheidstraat en Vakwerkstraat.

Door: HMBitter

Martijn Coïni

24-12-1970
1-10-2004

Martijn Coïni overleed op 1 oktober 2004 op 33 jarige leeftijd aan de verwondingen opgelopen tijdens een gewelddadige overval in café De Vrijheid aan het 5 Meiplein in Wageningen.

Op 12 september 2008 hebben de ouders van Martijn onder de plataan op het 5 Meiplein een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan hun zoon.

De tekst op de gedenksteen is een keuze uit gedachten en uitspraken van Martijn en tot stand gekomen in samenspraak met hechte vrienden van Martijn.

In de steen is het logo van de Stichting voor Zinloos Geweld verwerkt en de tekst:
 
 

MARTIJN

1 oktober 2004
niet te accepteren
blijf vragen blijf zoeken
denk