Het Schimmelpenninck lied

SchimmelpenninckBij het 12 ½ jarig bestaan van het bedrijf in 1937 werd het Schimmelpenninck lied geschreven.

Schimmelpenninck worde grooter,
Schimmelpenninck boven alles,
Schimmelpenninck bloeide steeds,
Schimmelpenninck moet het zijn!
Laat men overal ze rooken,
Die sigaren zijn zoo lekker
Ziet hoe men ze rookt nu reeds.
Die sigaren zijn zoo fijn!
Schimmelpenninck, Schimmelpenninck,
Schimmelpenninck, Schimmelpenninck
Waar smaakt men het rookgenot,
Groeien moet ge, telkens weer,
Als van U, zoo zacht, zoo geurend
Laat men Schimmelpenninck rooken
’t Beste zij altijd Uw lot.
En genieten – telkens weer.

Schimmelpennincks zijn zoo heerlijk,
Schimmelpenninck is ons dierbaar
Schimmelpennincks zijn zoo goed,
Schimmelpennincks geve ’t werk,
Dat men ze wel rooken moet,
Aan steeds meedre mannen, vrouwen
Schimmelpenninck, Schimmelpenninck
Naar de spits moet eens ons merk
moet omhoog en moet gekend,
Schimmelpenninck, Schimmelpenninck,
Want wie z’eenmaal heeft genoten,
Heeft ons hoofd en heeft ons hart
Rookt geen andre – is verwend,
Iedre dag weer geeft ons werk
Zorg en vreugd van elk een part.

Hulde aan onze Directie
Dankbaar zijn wij ook met U,
Dat de zaak zoo in perfectie,
Werd tot wat ze zijn mag nu,
Wees verzekerd, aan Uw zijde
Staat een staf, die ook als Gij,
’t Beste zoekt voor Schimmelpenninck,
Dat wilt U – dat willen wij.

Bron:
Schimmelpenninck……fijn….die ken ik!
De Wageningse jaren 1924 – 2001
Ad Rietveld
Uitgave ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in museum De Casteelse Poort 2001.

Door: H.M.Bitter

Plaats een reactie