Actie tegen het nieuwe radicaal rechtse kabinet

Op 2 juli 2024 om 20.30 uur organiseerde een groep van diverse samenstelling -op dezelfde dag dat het nieuwe kabinet Schoof werd be├źdigd – het ‘Wageningse Hoofdlijnen’ protest, gekant tegen het hoofdlijnenakkoord met aan het hoofd de extreem rechtse partij PVV. Vermeulen sprak zich uit dat een democratie iets moet zijn om trots op te zijn, maar dat het hem verontrust dat op dit moment zoveel mensen bang worden van de verkiezingsuitslag en het hoofdlijnenakkoord. Daarbij nam hij met de wethouders een petitie in ontvangst. Aan de actie was geen actiegroep met naam verbonden. Op de website staat slechts dat de demonstratie en petitie zijn getekend namens de Wageningse inwoners. Op de avond die gehouden werd op het 5 mei plein waren enkele honderden mensen aanwezig.

Van de website

Wageningen, spreek je uit voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit! 

Wij, inwoners van Wageningen, zijn geschrokken van het hoofdlijnenakkoord en de richting waarin onze nieuwe regering zich beweegt. 

Met dit akkoord komen onze rechtsstaat en democratie verder onder druk te staan. De onafhankelijkheid van rechters en de vrije pers staat ter discussie. Mensen op de vlucht en moslims krijgen de schuld van falend overheidsbeleid. Er ontbreekt een samenhangende visie op bestaanszekerheid, kansengelijkheid en aanpak van de klimaatcrisis. In plaats van te investeren in de toekomst, wordt er bezuinigd op onderwijs, wetenschap en cultuur. 

Nu is duidelijk geworden dat een aantal toekomstige ministers en staatssecretarissen er racistische en discriminerende opvattingen op na houden. En dat de belofte om onze rechtsstaat en democratie te beschermen niet veel waard is.

Daarom laten wij, inwoners van Wageningen, van ons horen: Dit is niet normaal. Dit kabinet is niet in onze naam. 

In Wageningen volgen we onze eigen lijn. Hier houden we de politiek hoog die er is voor alle mensen. In onze stad zorgen we juist voor elkaar, ongeacht waar je wieg heeft gestaan of van wie je houdt. We werken aan het behoud van onze groene omgeving en zetten ons in voor een duurzamere wereld. Zodat ook de volgende generaties in vrede en veiligheid kunnen leven. 

In Wageningen zetten we ons samen in voor:

  • een inclusieve stad waar iedereen zich thuis voelt en waar geen plek is voor discriminatie 
  • bestaanszekerheid en een fijne en betaalbare woning voor iedereen
  • een veilige plek voor wie het nodig heeft en een warm welkom voor vluchtelingen
  • het vergroten van de biodiversiteit en voedselproductie in harmonie met de natuur en rechtvaardige klimaatactie 
  • rechtszekerheid voor iedereen en de bescherming van mensenrechten en onze democratie
  • toegang tot onderwijs en cultuur voor iedereen 

We zetten ons hiervoor in. We zullen dat blijven doen. En als het moet doen we dat los van Den Haag. 

Want in Wageningen maken we samen onze samenleving. Gebaseerd op waarden zoals gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. En daar zijn we trots op. 

Plaats een reactie