Sporen in het landschap

Wie de sporen in ons landschap kan lezen ziet veel méér dan alleen maar een weg, een boerderij, een beek of een akker. Landschappen dragen tal van sporen van vroeger gebruik en als je erop uittrekt en die sporen weet te duiden wordt het een ware ontdekkingsreis. Want wie meer weet ziet ook veel meer!

Dit najaar trekt Stichting Cultuur in Wageningen de wandelschoenen aan en trekt erop uit om verschillende sporen in en rondom Wageningen in kaart te brengen. Vanaf 12 november 2018 wordt wekelijks  een opvallend element in het landschap in en rond Wageningen belicht. Via het reactieveld onderaan ieder ‘spoor’ kunnen aanvulling worden toegevoegd,  ook kunnen geheel nieuwe sporen worden ingezonden.

Het Vestingswerk - Wageningen is een oude vestingstad. Als je in de stad rondloopt is dat niet overal even zichtbaar. Maar kijk je op een oude kaart of plattegrond dan zie je dat de oude binnenstad de karakteristieke vorm van een verdedigingswerk heeft, zes bastions en twee toegangspoorten met daaromheen een gracht. In 1263 kreeg Wageningen, alhoewel het ... Lees meer
Muurreclame Hoogstraat - Op de hoek van de Molenstraat en de Hoogstraat in Wageningen zijn sinds 2012 de muurreclames te zien die zich daar een eeuw geleden bevonden. Jarenlang was de oorspronkelijke muurreclame verborgen achter een pleisterlaag. Door de vervanging van deze muur dreigde het oorspronkelijke straatbeeld verloren te gaan. Op initiatief van bouwhistoricus Bart van Aller is ... Lees meer
Tichelgaten in de Wageningse uiterwaarden - Onderaan de Westbergweg vind je een heel reliefrijk uiterwaardengebied. In de zomermaanden is het niet erg zichtbaar door de vele opgaande begroeiing maar zodra de herfst haar intrede doet zie je allerlei hogere en lagere heuveltjes met daar tussen, als het water hoog staat, plassen in verschillende vormen. Het is een typisch verschijnsel dat zich ... Lees meer
Eendenkooi Binnenveld - Midden in het Binnenveld ligt een bosje langs de Grift. Als je er langs fietst valt het niet op, pas vanuit de lucht wordt de vorm van een eendenkooi zichtbaar. Een eendenkooi bestaat uit een plas waar enkele smalle sloten op uitkwamen. In deze vangpijpen, voorzien van rietschermen, kunnen eenden gelokt worden. Om overvliegende eenden ... Lees meer
Buurtschap Leeuwen - Leeuwen is een oud buurtschap dat vrijwel geheel is opgegaan in de bebouwing van de stad. Het centrum van de buurtschap, de brink, is ten dele bebouwd met restaurant ‘Het Gesprek’ en wordt gesplitst door de Mansholtlaan (vroeger nog een zandpad, de Lage Steeg). Ook het met bomen beplante gedeelte op het terrein van studentenflat ... Lees meer
Molen de Vlijt - Aan de Harnjesweg in Wageningen staat al meer dan 100 jaar molen De Vlijt (1879). et is een stellingmolen of hoge windmolen. De molen staat op een hoge stenen voet want anders zou hij in de bebouwde kom te weinig wind vangen. Door gebruik te maken van de wind wordt de maalsteen in beweging gebracht. ... Lees meer
De Wageningse Eng - De Wageningse eng ligt tussen de bebouwde kom van Wageningen, Bennekom en de Veluwse bossen. Het is een eeuwenoud cultuurlandschap. Er wordt al meer dan duizend jaar landbouw op bedreven. Het is begonnen met kleine akkertjes, die eigenlijk steeds groter zijn geworden. Rond 800 kwamen de eerste nederzettingen, zoals De Peppel, Leeuwen, Dolder en Brakel. ... Lees meer
Grafheuvels - Op de Wageningse berg, aan weerzijden van de Ritzema Bosweg, liggen een aantal opvallende heuvels: grafheuvels die vanaf ca. 2500 v. Chr. zijn opgeworpen. Archeologische vondsten tonen aan dat Wageningen al heel lang bewoond is. Op verschillende plekken zijn voorwerpen uit de Bronstijd (1500 v. Chr.) en de Vroege IJzertijd (800 tot 500 v. Chr.) ... Lees meer
Kapel op de Westberg - Op een enigszins verborgen plekje op de Wageningse Berg, tussen de Holleweg en de Westbergweg ligt de oorsprong van Wageningen. Naast het grafmonument van Baron Constant Rebecque zijn resten te zien van een kapel. Alleen de twee westelijke hoeken van de kapel zijn nog zichtbaar. Rond de 10e eeuw moet op de Westberg een nederzetting ... Lees meer
De Holleweg - Een weg met een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer 9%, die een bergwand doorsnijdt, dat verwacht je niet snel tegen te komen anders dan in Zuid-Limburg, de Holleweg in Wageningen is toch echt die fikse kuitenbijter! De meeste hollewegen komen weliswaar voor in het Zuid-Limburgse heuvellandschap maar in het Gelderse Stuwwallenlandschap vindt je ze ook. Het ... Lees meer