‘Alle vluchtelingen verdienen bescherming’

Op 13 september 2022 vond in Wageningen een protest plaats van Welkom in Wageningen, Vluchtelingen onderdak en Vluchtelingenwerk Wageningen.  We werd een manifest aangeboden aan burgemeester Floor Vermeulen met de eis om alle vluchtelingen te beschermen.

Van de website van Vluchtelingen Onderdak:
“Op 13 september vindt om 19.30 een demonstratie plaats op de Markt van Wageningen, om het kabinet op te roepen tot humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland. Deze wordt georganiseerd door bezorgde Wageningers. Iedereen die vindt dat vluchtelingen recht hebben op een menswaardige behandeling is welkom om zich aan te sluiten.

We roepen de regering op om zich te houden aan het Vluchtelingenverdrag en internationale afspraken zoals de Europese gezinsherenigingsrichtlijn, om mensenrechten te respecteren en om te investeren in humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland – zonder onderscheid op land van herkomst.

Na jarenlange waarschuwingen door vluchtelingenorganisaties en het COA, is het asielbeleid deze zomer uitgegroeid tot een crisis van historische omvang. Het kabinet erkent enerzijds dat de crisis het gevolg is van eigen beleid, maar komt vervolgens met een pakket maatregelen waarmee mensenrechten en internationale afspraken aan alle kanten geschonden worden. Dat doet pijn.

Als Stad der Bevrijding verwelkomt Wageningen al decennia lang vluchtelingen binnen haar gemeentegrenzen. En dat zou overal zo moeten zijn. De organisatie roept Wageningers en vrienden van Wageningen op om op 13 september bij elkaar te komen en een duidelijk signaal te geven aan Den Haag: Vluchtelingen zijn hier welkom.”

13 september: Demonstratie voor humane opvang en behandeling van vluchtelingen

Alternatief Vegetarisch Eethuis Zeezicht

Zeldzame binnenfoto van Zeezicht, jaren 80 (met Pien van Dael)

Alternatief Vegetarisch Eethuis Zeezicht was gevestigd aan de Bevrijdingsstraat in Wageningen, maar kon ook bereikt worden via de Gerdestraat. In Zeezicht kon – op afspraak – vegetarisch of veganistisch gegeten worden uit eigen keuken. Ook werd Zeezicht gebruikt als actiecentrum bij de organisatie van protest.

Samen met ‘De Overkant’ en voormalig ‘Kafe ’t Strand’ was het één van drie belangrijke plaatsen voor links Wageningen in de jaren 70, 80 en 90 in de Bevrijdingsstraat. De namen waren ludiek direct op elkaar geënt. Eerst ging men een hapje eten in Zeezicht, dan ’t het Strand voor een biertje, en toen dit kafe haar deuren sloot naar de Overkant (van de zee) om verder te borrelen.

Na 2000 werd Zeezicht gesloten.

Het gangetje naar het voormalig pakhuis, later Restaurant Zeezicht (omstreeks 2017)

 

Kraakpand Delpad

Delpad, jaren 80. Foto van Rene Oudshoorn.

Kraakpand Delpad was gelegen op de hoek van de Ritzema-Bosweg en Otto van Gelreweg. Er zijn veel fotos van, die onder andere gemaakt zijn door krakersfotograaf Hans van Rijst. Wij kregen ze van Rene Oudshoorn.

Krakers op het dak van Delpad. Vermoedelijk vlak voor de sloop in 1988. 

Het Delpad was het voormalige gebouw van de Nederlandse omroepvereniging NCRV tot deze (vermoedelijk) naar Hilversum vertrok. Het werd waarschijnlijk gekraakt begin jaren 80 en in eerste instantie (deels?) gebruikt door het Regenboog Kollektief dat er welvaartsresten verkocht. Het pand stond bij sommigen bekend om zijn barretje en feesten. Op een vraag hoe het er uit zag van binnen antwoorde een bezoeker “Dat weet ik niet, want ik was dronken als ik er binnen ging en nog als ik er weer uit kwam.” Het pand werd gesloopt in 1988. De krakers hielpen daar zelf een handje aan mee (zie fotos)

Een uitgebreid artikel over dit pand is nog niet geschreven. Meer verhalen zijn welkom!