Het ZwartWitBoek (in PDF)

De Wageningse Lente was de grootste en bekendste bezetting van het Hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool uit protest tegen de bezuinigingen en onderwijshervormingen. De bezetting duurde 3 weken, van 5 maart tot 1 april 1980 en eindigde in een ontruiming door de Mobiele Eenheid.Vlak voor de actie publiceerde de WSO een ‘ZwartWitBoek’ met daarin uitgeschreven wat er mis was met de onderwijsvernieuwing en wat zij zelf voor ogen hadden.

Het zwartwitboek werd gestencild in de kelder van Villa Arion aan de Niemeijerstraat. Dat pand was destijds het kloppen hart van de Wageningse Studenten Organisatie. Daarna werden er door inzet van velen duizend verkocht voor 1 gulden per stuk, waardoor de actie-kas voldoende gespekt was om de Wageningse Lente daarna te maken. Het ZwartWitBoek was inhoudelijk een bepalend document voor die Bezetting. Dankzij toenmalig actieleidster Monica Commandeur kregen kregen we één kopie toegestuurd voor het project Wageningse Barricaden.

Wil je eens lezen hoe de activisten hun eisen destijds verwoorden, lees dan het ZwartWit-boek in PDF.

Het hoofdartikel over deze actie vind je hier.

 

 

Actiegroep Groepshuisvesting

In 1978 vroegen Wageningse jongeren aan de gemeente of deze kon helpen met het faciliteren van meer mogelijkheden voor groepshuisvesting. Zij wilden niet wonen in reguliere studentenwoningen, maar verder waren er nauwelijks mogelijkheden om als groep samen te wonen in de stad. De gemeente wilde niet helpen en de Actiegroep Groepshuisvesting (ook wel Woongroepengroep genaamd) organiseerde een protest op de Markt. Veel haalde het niet uit, de gemeente bleef stil. Daarom kraakten de leden van de Actiegroep later uit protest Heerenstraat 1 en 3. 

Foto’s Pien van Dael.

Locatie foto’s

Dit is een pagina tot stand gekomen in het project Wageningse Barricaden.