Kraakpand Horasis

Kraakpand Horasis, Stationsstraat 92a

Als ik om me heen vraag ‘Ken je dat kraakpand Horasis aan de Stationsstraat 92?’ dan krijg ik meestal nul op het rekest. Het is dan ook een vrij verborgen, klein hoekje, iets terug van de straat en veel meer dan een voordeur is er niet van te zien. Toch was hier wel degelijk een kraakpand, al is er in het project Wageningse Barricaden nog niet veel  over bekend geworden. Uit herinnering weet ik dat het al rond 2005 een kraakpand moet zijn geweest. Ik herinner me ook nog vaag de kraker die wel eens voor de deur zat en dat er -volgens sommigen – soms overlast rond het pand was met muziek. Ach het vrije krakersleven…

In 2021 werd het pand gerenoveerd door de eigenaar en een aannemer uit Zaandam, waarvan de werknemers in april 2021 vrolijk stonden te blowen op de steigers. Het was ook geen probleem voor hen als ik even binnen ging kijken, maar het interieur was al grotendeels verwijderd. Volgens de aannemers 4 containers met troep. Wat nog herinnerde aan de kraaktijd was wat antifascistische graffiti, een songtekst van en een achtergelaten traytje bier, dat doet vermoeden dat er in 2019 nog een bewoner was. Wie meer informatie heeft over dit kraakpand mag zich melden.

Klik hier voor een overzicht van alle kraakpanden die beschreven zijn in de Wageningse Barricaden.

[Jobbe Wijnen, 2021]

 

Extinction Rebellion (XR) in Wageningen

Exctinction Rebellion, september 2020 op de Markt

Extinction Rebellion (XR) is een internationale, anarchistische sociale beweging die zich verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Ook Wageningen kent een (kleine?) groep aanhangers die af en toe acties organiseert. Op 12 september 2020, midden tussen de covid-19 lockdowns van dat jaar, organiseerden zij als onderdeel van een grotere campagne een actie op de Markt in Wageningen, pal voor het voormalige 10 Zilverlingen. Zouden de activisten zich realiseren hoe ver terug de roots gaan van actie op die plek? En dat ook de Woongroepengroep hier al stond rond 1980?

De actie in 2020 van deze foto was gericht op het invoeren van een burgerberaad, een middel als tegengas tegen de industrie die in Den Haag volgens XR een kwalijke lobby voert die echte verandering tegenhoudt. De activisten, gehuld in de symbolen en logos van de grote politieke partijen, zijn daarom verbeeld als marionetten van de industrie die aan de touwtjes trekt. De burger is ‘uitgekleed’ van zijn invloed en zit met handen en voeten in zijn/haar ondergoed op de grond. 

Tijdens de actie werd de onderstaande foldertje uitgedeeld. Meer over XR vind je hier.

 

Extinction Rebellion graffiti op de Markt, tijdens de aanloop van de landelijke verkiezingen maart 2021.
Extinction Rebellion graffiti ”Stem op je moeder’ op de Markt, tijdens de aanloop van de landelijke verkiezingen maart 2021.

 

Het ZwartWitBoek (in PDF)

De Wageningse Lente was de grootste en bekendste bezetting van het Hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool uit protest tegen de bezuinigingen en onderwijshervormingen. De bezetting duurde 3 weken, van 5 maart tot 1 april 1980 en eindigde in een ontruiming door de Mobiele Eenheid.Vlak voor de actie publiceerde de WSO een ‘ZwartWitBoek’ met daarin uitgeschreven wat er mis was met de onderwijsvernieuwing en wat zij zelf voor ogen hadden.

Het zwartwitboek werd gestencild in de kelder van Villa Arion aan de Niemeijerstraat. Dat pand was destijds het kloppen hart van de Wageningse Studenten Organisatie. Daarna werden er door inzet van velen duizend verkocht voor 1 gulden per stuk, waardoor de actie-kas voldoende gespekt was om de Wageningse Lente daarna te maken. Het ZwartWitBoek was inhoudelijk een bepalend document voor die Bezetting. Dankzij toenmalig actieleidster Monica Commandeur kregen kregen we één kopie toegestuurd voor het project Wageningse Barricaden.

Wil je eens lezen hoe de activisten hun eisen destijds verwoorden, lees dan het ZwartWit-boek in PDF.

Het hoofdartikel over deze actie vind je hier.