Gerdestraat 2b gekraakt!

De gekraakte snackbar, oktober 2022.

Vanaf 7 oktober 2022 was de voormalige Snackbar ‘het Stekkie’ aan de Gerdestraat 2b korte tijd gekraakt. Met een pamflet op de deur en online op Telegram deelden de krakers mede dat ze het “niet langer zinnig achtten te wachten tot instellingen als de gemeente en de WUR verantwoordelijkheid nemen om mensen te huisvesten” en besloten zelf tot actie over te gaan.  De snackbar stond volgens de krakers al twee jaar leeg – maar kort onderzoek op Google streetview laat zien dat dit al minstens vijf jaar zo was.

Volgens pamfletten op de deur wilden de krakers het pand verantwoordelijk en liefdevol beheren,  pannenkoeken uitdelen aan omwonenden,  en een krakersspreekuur starten, dat in het verlengde lag van eenzelfde spreekuur bij Eekmolenweg 2. Op termijn hoopten zij het pand om te vormen tot “een  kind- en diervriendelijke ruimte […] voor bijvoorbeeld filmscreenings, kunst exposities, muziekavonden, filosofische discussies, meditaties, workshops en een plantenspreekuur.”

Zover zou het echter nooit komen, want de kraak zou maar een paar weken duren. In overleg met de eigenaar bleek dat het pand spoedig in gebruik genomen zou worden door koffieshop de Bengel. Of dat waarheid is, is (nog) niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat de snackbar direct na vertrek van de krakers onbewoonbaar werd gemaakt en in november werd gesloopt. Op een overgebleven muur bleef wat graffiti achter, waarvan de makers niet bekend zijn.

 

‘Alle vluchtelingen verdienen bescherming’

Op 13 september 2022 vond in Wageningen een protest plaats van Welkom in Wageningen, Vluchtelingen onderdak en Vluchtelingenwerk Wageningen.  We werd een manifest aangeboden aan burgemeester Floor Vermeulen met de eis om alle vluchtelingen te beschermen.

Van de website van Vluchtelingen Onderdak:
“Op 13 september vindt om 19.30 een demonstratie plaats op de Markt van Wageningen, om het kabinet op te roepen tot humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland. Deze wordt georganiseerd door bezorgde Wageningers. Iedereen die vindt dat vluchtelingen recht hebben op een menswaardige behandeling is welkom om zich aan te sluiten.

We roepen de regering op om zich te houden aan het Vluchtelingenverdrag en internationale afspraken zoals de Europese gezinsherenigingsrichtlijn, om mensenrechten te respecteren en om te investeren in humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland – zonder onderscheid op land van herkomst.

Na jarenlange waarschuwingen door vluchtelingenorganisaties en het COA, is het asielbeleid deze zomer uitgegroeid tot een crisis van historische omvang. Het kabinet erkent enerzijds dat de crisis het gevolg is van eigen beleid, maar komt vervolgens met een pakket maatregelen waarmee mensenrechten en internationale afspraken aan alle kanten geschonden worden. Dat doet pijn.

Als Stad der Bevrijding verwelkomt Wageningen al decennia lang vluchtelingen binnen haar gemeentegrenzen. En dat zou overal zo moeten zijn. De organisatie roept Wageningers en vrienden van Wageningen op om op 13 september bij elkaar te komen en een duidelijk signaal te geven aan Den Haag: Vluchtelingen zijn hier welkom.”

13 september: Demonstratie voor humane opvang en behandeling van vluchtelingen

Alternatief Vegetarisch Eethuis Zeezicht

Zeldzame binnenfoto van Zeezicht, jaren 80 (met Pien van Dael)

Alternatief Vegetarisch Eethuis Zeezicht was gevestigd aan de Bevrijdingsstraat in Wageningen, maar kon ook bereikt worden via de Gerdestraat. In Zeezicht kon – op afspraak – vegetarisch of veganistisch gegeten worden uit eigen keuken. Ook werd Zeezicht gebruikt als actiecentrum bij de organisatie van protest.

Samen met ‘De Overkant’ en voormalig ‘Kafe ’t Strand’ was het één van drie belangrijke plaatsen voor links Wageningen in de jaren 70, 80 en 90 in de Bevrijdingsstraat. De namen waren ludiek direct op elkaar geënt. Eerst ging men een hapje eten in Zeezicht, dan ’t het Strand voor een biertje, en toen dit kafe haar deuren sloot naar de Overkant (van de zee) om verder te borrelen.

Na 2000 werd Zeezicht gesloten.

Het gangetje naar het voormalig pakhuis, later Restaurant Zeezicht (omstreeks 2017)