Louis Raemaekers

Louis Raemaekers was geen schilder of beeldhouwer, zoals de andere kunstenaars in de sttaatnamen van Nieuw Kortenoord, maar een tekenaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg hij grote internationale bekendheid als politiek tekenaar en karikaturist.
In zijn Wageningse tijd was hij tekenleraar en directeur aan de Avondteekenschool voor Ambachtslieden en tekenleraar aan de Rijksland- en tuinbouwschool en de plaatselijke HBS.
Hij heeft ook van een aantal prominenten van de Rijkslandbouwschool karikaturen getekend.

Hij werd in 1869 in Roermond geboren en stierf in 1956 in Scheveningen. In 1895 kwam hij naar Wageningen. Schilder Harmen Meurs, die in Nieuw Kortenoord een pad naar zich genoemd krijgt, heeft les gekregen van Raemaekers. Daarnaast was hij ook boekillustrator en boekbandontwerper. Door zijn grappige kinderboeken illustraties werd hij door het Algemeen Handelsblad gevraagd politieke karikaturen te tekenen. In 1909 stapte hij over naar De Telegraaf. Hij vertrok vervolgens uit Wageningen en verhuisde naar Haarlem.

De agressie van de Duitsers in 1914, zoals de inval in het neutrale België, schokte hem zo dat zijn tot dan toe redelijk neutrale spotprenten veel sarcastischer werden. De Duitsers eisten zelfs maatregelen tegen hem, maar de Nederlandse regering weigerde dat. De Duitsers zetten vervolgens zelfs een prijs van twaalfduizend mark op zijn hoofd. Zijn tekeningen werden toen reeds in Frankrijk en Engeland gepubliceerd. In december 1915 tekende hij een contract met de Engelse Daily Mail en in februari 1916 verhuisde hij naar Engeland. Zijn albums, briefkaarten en affiches werden door het Britse War Propaganda Bureau wereldwijd verspreid. Raemaekers’ albums werden in achttien verschillende talen uitgegeven. Er is een website over zijn werk waar veel van zijn tekeningen zijn te bekijken: www.louisraemaekers.com

Door: Pauline Schakenbos