Dreijenborch

Lokatie Ritzema Bosweg 32a
Architect  Van Tijen, Boom en Posno (Rijksgebouwendienst)
Ontwerp/bouwjaar  1956
Bouwstijl  Nieuwe Bouwen
Functie  ‘De Dreijenborch’ – Instituut voor Landbouwhuishoudkunde (onderwijsgebouw)
Status  Gesloopt in 2009

Voor het eerst in de bouwgeschiedenis van de Landbouwhogeschool kreeg een functionalistisch architect alle ruimte om een modernistisch gebouw te ontwerpen. Het gebouw, in de stijl van het Nieuwe Bouwen, getuigt van het naoorlogse optimisme en de vernieuwingsdrang, met veel lucht, licht en ruimte. Voor de bouw werd twee miljoen gulden uit het Amerikaanse Marshallplan vrijgemaakt. Het resultaat mag er zijn: een zakelijk gebouw met een vriendelijke uitstraling. Dit bereikte Van Tijen door een T-vormig gebouw te creÎren met zijvleugels van verschillende hoogtes. Door de laagbouw haaks op de zes verdiepingen tellende hoogbouw te plaatsen, wist Van Tijen te voorkomen dat het gebouw een massieve uitstraling kreeg. Dit effect is vooral vanaf de zijde van het arboretum goed te zien.
Van Tijen – bekend van de eerste Nederlandse galerijflat Bergpolder in Rotterdam uit 1934 – deed daarmee recht aan zijn lijfspreuk: ‘Streven naar schaalvergroting, zonder massificatie.’ Dit had hij in Rotterdam bereikt door goed geproportioneerde hoogbouw met gebruik van veel glas, waardoor de appartementen veel meer zonlicht kregen en daardoor ruimtelijker oogden dan huizen in de dichtbebouwde en benauwde arbeiderswijken.
Ook De Dreijenborch is licht en ruim. De betonnen gevels van het complex zijn transparant en zachtgekleurd. Van Tijen gebruikte voor de gevels beton, staal en glas, maar ook traditionelere materialen zoals baksteen en hout. Kenmerkend is verder dat de betonnen vloeren rusten op kolommen die naar binnen zijn gezet waardoor het plaatsen van grote glaspartijen in de gevel mogelijk werd. De voordelen van beton zijn ook in het interieur zichtbaar. Trappen staan bijvoorbeeld als losse elementen in de ruimte en zijn niet verankerd aan de muren. Het resultaat is een helder complex met een consequent doorgevoerd patroon van kolomafstanden van zes meter.
Slechts eenmaal is er afgeweken van het patroon van zes bij zes meter, namelijk in een ruimte van tien bij tien meter waar op ware grootte volkswoningen konden worden nagebouwd om van bovenaf real life-situaties te observeren.
De architect maakte in zijn ontwerp van de toren, de hoogbouw, slim gebruik van de ruimtelijke werking van een vide, ook heel mooi te zien van buitenaf. Aan de zuidzijde, de korte gevel die is gericht naar het Arboretum, bevindt zich de uitkragende collegezaal. Van buitenaf is de oplopende vloer te zien die visueel aansluit bij de oplopende lijn van de trappen in de toren die er pal achter ligt.
Om de massieve hoofdvorm van de toren te doorbreken liet Van Tijen de bovenste verdieping aan drie zijden van het gebouw enigszins terugwijken.

 Bron: Gids voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van de Wageningse Berg
Zie ook: De Dreijen op Wikipedia

Louis Raemaekers

Louis Raemaekers was geen schilder of beeldhouwer, zoals de andere kunstenaars in de sttaatnamen van Nieuw Kortenoord, maar een tekenaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg hij grote internationale bekendheid als politiek tekenaar en karikaturist.
In zijn Wageningse tijd was hij tekenleraar en directeur aan de Avondteekenschool voor Ambachtslieden en tekenleraar aan de Rijksland- en tuinbouwschool en de plaatselijke HBS.
Hij heeft ook van een aantal prominenten van de Rijkslandbouwschool karikaturen getekend.

Hij werd in 1869 in Roermond geboren en stierf in 1956 in Scheveningen. In 1895 kwam hij naar Wageningen. Schilder Harmen Meurs, die in Nieuw Kortenoord een pad naar zich genoemd krijgt, heeft les gekregen van Raemaekers. Daarnaast was hij ook boekillustrator en boekbandontwerper. Door zijn grappige kinderboeken illustraties werd hij door het Algemeen Handelsblad gevraagd politieke karikaturen te tekenen. In 1909 stapte hij over naar De Telegraaf. Hij vertrok vervolgens uit Wageningen en verhuisde naar Haarlem.

De agressie van de Duitsers in 1914, zoals de inval in het neutrale België, schokte hem zo dat zijn tot dan toe redelijk neutrale spotprenten veel sarcastischer werden. De Duitsers eisten zelfs maatregelen tegen hem, maar de Nederlandse regering weigerde dat. De Duitsers zetten vervolgens zelfs een prijs van twaalfduizend mark op zijn hoofd. Zijn tekeningen werden toen reeds in Frankrijk en Engeland gepubliceerd. In december 1915 tekende hij een contract met de Engelse Daily Mail en in februari 1916 verhuisde hij naar Engeland. Zijn albums, briefkaarten en affiches werden door het Britse War Propaganda Bureau wereldwijd verspreid. Raemaekers’ albums werden in achttien verschillende talen uitgegeven. Er is een website over zijn werk waar veel van zijn tekeningen zijn te bekijken: www.louisraemaekers.com

Door: Pauline Schakenbos