Scouting in Wageningen

De eerste vereniging voor scoutswerk in Wageningen is opgericht in 1911, hij bestond uit 30 tot 40 leden.
In 1916 kwamen er in Wageningen studenten bijeen om opnieuw een vereniging voor scoutswerk op te richten. Doordat deze groep te groot werd, is hij opgesplitst in 2 groepen. Groep 2 is op 7 augustus 1916 koninklijk goedgekeurd, en het begin van scouting in Wageningen is hiermee echt begonnen. Deze groep had een paarse das.
Eén van de eerste leiders was Vaandrig Heeroma en na zijn overlijden in 1920 is de groep ter nagedachtenis de Heeromagroep naar hem genoemd.

Tijdens de oorlog waren velen geëvacueerd, en werd scouting verboden. Met een paar mensen gingen ze wel door bij iemand thuis.
De eerste activiteit na de bevrijding was de airborne wandeltocht. Deze wandeling wordt nu nog steeds door de leden gelopen.
In die tijd groeide de groep uit tot 3 kleinere groepen; Heeroma I bleef Heeroma heten (met paarse das), Heeroma II werd de Belmontegroep (met groene das) en Heeroma III werd de Dorschkamp (met kaki das met groene rand). In 1949 word de Dorschkampgroep weer opgeheven.

In 1983 zijn door omstandigheden de Heeromagroep en de Belmonte groep samen gaan draaien. De naam van de groep werd ‘de Belmonte Heeroma Combinatie’ (BHC). Zij fuseerde op 1 januari 1984. Vanaf 11 februari 1985 heet de groep Stichting scouting ‘Die Wiltgraeff’. Bij de fusie waren ook de Stichting Padvinders Troephuizen en de Rk St. Cunera betrokken. Ook werden er leden van de opgeheven meisjesgroep ‘de Zonnegroep’ opgenomen.
De kleuren van de huidige das zijn hiervan afkomstig: het grijs van de Belmontegroep (door het niet meer leveren van kaki is dit in de jaren 60 grijs geworden) en het paarse randje van de Heeromagroep.

In 2016 zal scouting Die Wiltgraeff het 100jarig bestaan van scouting in Wageningen vieren!

Door: Scouting Die Wiltgraeff

Roode Dorp – Volkswoningbouw II

De wijk Volkswoningbouw was gelegen tussen de Lawickse Allee, Haagsteeg en de Dijkgraaf, in het (toenmalige) noordwesten van Wageningen. Tegenwoordig is deze voormalige wijk onderdeel van de wijk De Buurt.

De oprichting in Wageningen van de vereniging Volkswoningbouw (VWB) vond plaats op 17 april 1912. De statuten werden bij Koninklijk besluit van 12 september 1912 goedgekeurd.

De opdracht een stratenplan met 83 woningen te ontwerpen werd gegeven aan het Rotterdamse architectenbureau Roos en Overeijnder.
De aanbesteding van de bouw vond plaats op maandag 23 november 1914. Het werk werd gegund aan de aannemer Albert Haar uit Wageningen.
Zaterdag 8 januari 1916 werden de 83 woningen in de wijk van Volkswoningbouw in aanwezigheid van verschillende genodigden door mr. H.F. Hesselink- van Suchtelen, burgemeester van Wageningen, geopend.( Zie deel I Volkswoningbouw)

Het tweede gedeelte met 105 woningen werd gebouwd in 1919. Op 18 juli 1919 werd door de gemeenteraad van Wageningen de straatnamen vastgesteld. De straat in het eerste gedeelte kreeg de naam Julianastraat.

Het tweede gedeelte omvatte meer straten, van Eckstraat, genoemd naar de eerste voorzitter, Beekstraat, Matenstraat en Vanenburgstraat.

Tijdens de bominslag van 26 maart 1943 werd er grote schade aangericht aan woningen in het tweede gedeelte. Er vielen 27 dodelijke slachtoffers.

In een aangetekende brief van 30 maart 1943 van de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid Dr. Ir. J.A. Ringers staat de volgende tekst: ‘zegt de burgemeester van de gemeente Wageningen aan, dat hij overgaat tot onteigening, ten name van de gemeente Wageningen van het puin en de verdere restanten van opstallen der percelen welke in den nacht van 26 op 27 maart geheel of nagenoeg geheel zijn verwoest.
Het is de bedoeling dat de afkomende materialen zoveel mogelijk worden gebruikt voor de wederopbouw van de vernielde gebouwen’.

Met algemene stemmen werd tijdens de ledenvergadering van 24 september 1943 besloten tot ontbinding van de vereniging Volkswoningbouw
Op 15 november 1943 ging de gemeente akkoord met de overname. Op 22 november 1943 werd de overname door de gemeente per brief aanvaard.
Op 1 juli 1944 vond de formele overdracht van de vereniging Volkswoningbouw naar de gemeente plaats.

Namens de vereniging Volkswoningbouw ondertekenden voorzitter Gerrit Sluis en secretaris Antonie te Wechel. Namens de gemeente tekende burgemeester Wouter Hendrik van den Brink, handelende ter uitvoering van het door den burgemeester van Wageningen ter waarneming van de taak van de raad der gemeente, uitvoering verordening 152/1941.

Vanaf begin 1942 was er schriftelijk overleg tussen de secretaris-generaal K.J. Frederiks van het departement van Binnenlandse Zaken en  burgemeester IJzerman van de gemeente Wageningen over het centraliseren van het onderhoudswerk van alle in de gemeente bestaande woningwetwoningen teneinde te komen tot een meer economisch onderhoudsbeheer dan bij de tot op heden gevolgde gesplitste wijze van werken mogelijk is.

De gewenste centralisatie van het onderhoud vormde de aanleiding om tot oprichting van een gemeentelijke woningstichting te komen.

De Stichting Centraal Woningbeheer werd opgericht bij besluit van het gemeentebestuur van Wageningen dd. 25 januari 1944. Goedgekeurd op 2 februari 1944 door het provinciaal bestuur van Gelderland.

Bronnen: Gemeentearchief Wageningen

door:  HMBitter