Protest tegen de ENKA-pijpleiding

Op 5 maart 2023 zwommen ongeveer 20 mensen bij Wolfswaard Wageningen in de Nederrijn uit protest tegen de verwachte aanleg van de ENKA-pijpleiding. De persleiding zal vervuild water van de voormalige ENKA fabriek in Ede via de Mansholtlaan in de rivier bij Wageningen brengen en daar lozen. De actie werd onder andere georganiseerd door de Vereniging Mooi Wageningen, die het besluit van de provincie Gelderland en het waterschap aanvocht bij de Raad van State. Zij zetten ook een petitie op.

Voor meer informatie over het standpunt van Mooi Wageningen en hun petitie zie hier.

Het waterschap is het niet eens met de activisten. Voor hun standpunt zie hier.

 

_____
Dit is een video in het kader van de ‘Wageningse Barricaden’ een project dat zich richt op documentatie van Wageningse activisme.
Camera en montage: Jobbe Wijnen 2023.
Met beelden van Janneke Bruil.

‘Alle vluchtelingen verdienen bescherming’

Op 13 september 2022 vond in Wageningen een protest plaats van Welkom in Wageningen, Vluchtelingen onderdak en Vluchtelingenwerk Wageningen.  We werd een manifest aangeboden aan burgemeester Floor Vermeulen met de eis om alle vluchtelingen te beschermen.

Van de website van Vluchtelingen Onderdak:
“Op 13 september vindt om 19.30 een demonstratie plaats op de Markt van Wageningen, om het kabinet op te roepen tot humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland. Deze wordt georganiseerd door bezorgde Wageningers. Iedereen die vindt dat vluchtelingen recht hebben op een menswaardige behandeling is welkom om zich aan te sluiten.

We roepen de regering op om zich te houden aan het Vluchtelingenverdrag en internationale afspraken zoals de Europese gezinsherenigingsrichtlijn, om mensenrechten te respecteren en om te investeren in humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland – zonder onderscheid op land van herkomst.

Na jarenlange waarschuwingen door vluchtelingenorganisaties en het COA, is het asielbeleid deze zomer uitgegroeid tot een crisis van historische omvang. Het kabinet erkent enerzijds dat de crisis het gevolg is van eigen beleid, maar komt vervolgens met een pakket maatregelen waarmee mensenrechten en internationale afspraken aan alle kanten geschonden worden. Dat doet pijn.

Als Stad der Bevrijding verwelkomt Wageningen al decennia lang vluchtelingen binnen haar gemeentegrenzen. En dat zou overal zo moeten zijn. De organisatie roept Wageningers en vrienden van Wageningen op om op 13 september bij elkaar te komen en een duidelijk signaal te geven aan Den Haag: Vluchtelingen zijn hier welkom.”

13 september: Demonstratie voor humane opvang en behandeling van vluchtelingen