Kraakpand Schimmelschip

Kraakpand Schimmelschip was een kraakpand van november 2021 tot ongeveer mei 2023. Het lag aan de Oude Eekmolenweg 2 in Wageningen. Het betrof een oud bijgebouw van voormalig ziekenhuis de Hucht, waar onder andere jarenlang de redactie van de Wagenings Universiteitsblad was gehuisvest. Sinds het vertrek van de universiteit stond het leeg en inmiddels is de Hucht getransformeerd tot een zorginstelling van Zideris.

Het pand werd gekraakt op 26 november 2021, door een enthousiaste jonge groep krakers die nieuw elan brachten in de Kraakbeweging Wageningen. Het verhaal gaat dat de activistische kraakgroep – die een statement wilde maken met betrekking tot de woningnood – op een ontwapenend onschuldige manier de woning betrok. Toen de wijkagent namelijk langskwam om ‘huisvrede’ vast te stellen – een elementair juridisch begrip voor het slagen van een kraak in de jaren 80-90 – bleek uit de reactie dat de krakers niet wisten wat dit betekende. Na wat gegrinnik , toelichting en het ter plaatse vaststellen huisvrede,  vertrok de diender en was de kraak een feit. Een gelukkie, want in de periode hiervoor, waren soortgelijke kraken steeds van korte duur omdat eigenaren vrijwel meteen overgingen tot uitzetting. Deze keer zat het echter mee: Zideris had wel plannen met de woning, maar niet op korte termijn en het was sowieso de vraag hoe serieus die plannen nog kans maakten, gezien de stevig lekkage van het dak. Niet voor niks doopten de bewoners het kraakpand het ‘Schimmelschip’.

De krakers organiseerden direct een kennismaking met de buurt en plaatsen een informatie langs de weg. Een voorbijganger, die de auteur sprak in de week voor die kennismakingsdag, gaf aan dat zij maar al te blij was met wat reuring in straat en dat de meeste buurtbewoners die mening deelden. Helaas was niet iedereen die mening toegedaan, want enige tijd later werden wat ruiten ingegooid, maar met hulp van andere Wageningse (oud-)krakers werd het pand tot leefbare proporties teruggebracht.

In 2022 organiseerden de bewoners talrijke activiteiten, waaronder alternatieve jam sessie, queer filmscreenings, fundraisings voor ‘Doulas zonder grenzen’ en een DIY workshop medicinale planten. Het was alsof er een vibe terugkeerde in de stad, die door het kraakverbod te lang en te vaak gemist moest worden. In mei 2023 bleken de krakers vertrokken (waarneming auteur) en was het pand afgezet met bouwhekken. Ook waren er al twee grote gaten in het dak gemaakt om verdere bewoning te voorkomen.

Artikel in het kader van het project Wageningse Barricaden. Laatste aanvullingen 23-5-2023

 

Gerdestraat 2b gekraakt!

De gekraakte snackbar, oktober 2022.

Vanaf 7 oktober 2022 was de voormalige Snackbar ‘het Stekkie’ aan de Gerdestraat 2b korte tijd gekraakt. Met een pamflet op de deur en online op Telegram deelden de krakers mede dat ze het “niet langer zinnig achtten te wachten tot instellingen als de gemeente en de WUR verantwoordelijkheid nemen om mensen te huisvesten” en besloten zelf tot actie over te gaan.  De snackbar stond volgens de krakers al twee jaar leeg – maar kort onderzoek op Google streetview laat zien dat dit al minstens vijf jaar zo was.

Volgens pamfletten op de deur wilden de krakers het pand verantwoordelijk en liefdevol beheren,  pannenkoeken uitdelen aan omwonenden,  en een krakersspreekuur starten, dat in het verlengde lag van eenzelfde spreekuur bij Eekmolenweg 2. Op termijn hoopten zij het pand om te vormen tot “een  kind- en diervriendelijke ruimte […] voor bijvoorbeeld filmscreenings, kunst exposities, muziekavonden, filosofische discussies, meditaties, workshops en een plantenspreekuur.”

Zover zou het echter nooit komen, want de kraak zou maar een paar weken duren. In overleg met de eigenaar bleek dat het pand spoedig in gebruik genomen zou worden door koffieshop de Bengel. Of dat waarheid is, is (nog) niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat de snackbar direct na vertrek van de krakers onbewoonbaar werd gemaakt en in november werd gesloopt. Op een overgebleven muur bleef wat graffiti achter, waarvan de makers niet bekend zijn.

 

‘Alle vluchtelingen verdienen bescherming’

Op 13 september 2022 vond in Wageningen een protest plaats van Welkom in Wageningen, Vluchtelingen onderdak en Vluchtelingenwerk Wageningen.  We werd een manifest aangeboden aan burgemeester Floor Vermeulen met de eis om alle vluchtelingen te beschermen.

Van de website van Vluchtelingen Onderdak:
“Op 13 september vindt om 19.30 een demonstratie plaats op de Markt van Wageningen, om het kabinet op te roepen tot humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland. Deze wordt georganiseerd door bezorgde Wageningers. Iedereen die vindt dat vluchtelingen recht hebben op een menswaardige behandeling is welkom om zich aan te sluiten.

We roepen de regering op om zich te houden aan het Vluchtelingenverdrag en internationale afspraken zoals de Europese gezinsherenigingsrichtlijn, om mensenrechten te respecteren en om te investeren in humane opvang en behandeling van alle vluchtelingen in Nederland – zonder onderscheid op land van herkomst.

Na jarenlange waarschuwingen door vluchtelingenorganisaties en het COA, is het asielbeleid deze zomer uitgegroeid tot een crisis van historische omvang. Het kabinet erkent enerzijds dat de crisis het gevolg is van eigen beleid, maar komt vervolgens met een pakket maatregelen waarmee mensenrechten en internationale afspraken aan alle kanten geschonden worden. Dat doet pijn.

Als Stad der Bevrijding verwelkomt Wageningen al decennia lang vluchtelingen binnen haar gemeentegrenzen. En dat zou overal zo moeten zijn. De organisatie roept Wageningers en vrienden van Wageningen op om op 13 september bij elkaar te komen en een duidelijk signaal te geven aan Den Haag: Vluchtelingen zijn hier welkom.”

13 september: Demonstratie voor humane opvang en behandeling van vluchtelingen

Alternatief Vegetarisch Eethuis Zeezicht

Zeldzame binnenfoto van Zeezicht, jaren 80 (met Pien van Dael)

Alternatief Vegetarisch Eethuis Zeezicht was gevestigd aan de Bevrijdingsstraat in Wageningen, maar kon ook bereikt worden via de Gerdestraat. In Zeezicht kon – op afspraak – vegetarisch of veganistisch gegeten worden uit eigen keuken. Ook werd Zeezicht gebruikt als actiecentrum bij de organisatie van protest.

Samen met ‘De Overkant’ en voormalig ‘Kafe ’t Strand’ was het één van drie belangrijke plaatsen voor links Wageningen in de jaren 70, 80 en 90 in de Bevrijdingsstraat. De namen waren ludiek direct op elkaar geënt. Eerst ging men een hapje eten in Zeezicht, dan ’t het Strand voor een biertje, en toen dit kafe haar deuren sloot naar de Overkant (van de zee) om verder te borrelen.

Na 2000 werd Zeezicht gesloten.

Het gangetje naar het voormalig pakhuis, later Restaurant Zeezicht (omstreeks 2017)

 

Kraakpand Delpad

Delpad, jaren 80. Foto van Rene Oudshoorn.

Kraakpand Delpad was gelegen op de hoek van de Ritzema-Bosweg en Otto van Gelreweg. Er zijn veel fotos van, die onder andere gemaakt zijn door krakersfotograaf Hans van Rijst. Wij kregen ze van Rene Oudshoorn.

Krakers op het dak van Delpad. Vermoedelijk vlak voor de sloop in 1988. 

Het Delpad was het voormalige gebouw van de Nederlandse omroepvereniging NCRV tot deze (vermoedelijk) naar Hilversum vertrok. Het werd waarschijnlijk gekraakt begin jaren 80 en in eerste instantie (deels?) gebruikt door het Regenboog Kollektief dat er welvaartsresten verkocht. Het pand stond bij sommigen bekend om zijn barretje en feesten. Op een vraag hoe het er uit zag van binnen antwoorde een bezoeker “Dat weet ik niet, want ik was dronken als ik er binnen ging en nog als ik er weer uit kwam.” Het pand werd gesloopt in 1988. De krakers hielpen daar zelf een handje aan mee (zie fotos)

Een uitgebreid artikel over dit pand is nog niet geschreven. Meer verhalen zijn welkom!