Het ZwartWitBoek (in PDF)

De Wageningse Lente was de grootste en bekendste bezetting van het Hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool uit protest tegen de bezuinigingen en onderwijshervormingen. De bezetting duurde 3 weken, van 5 maart tot 1 april 1980 en eindigde in een ontruiming door de Mobiele Eenheid.Vlak voor de actie publiceerde de WSO een ‘ZwartWitBoek’ met daarin uitgeschreven wat er mis was met de onderwijsvernieuwing en wat zij zelf voor ogen hadden.

Het zwartwitboek werd gestencild in de kelder van Villa Arion aan de Niemeijerstraat. Dat pand was destijds het kloppen hart van de Wageningse Studenten Organisatie. Daarna werden er door inzet van velen duizend verkocht voor 1 gulden per stuk, waardoor de actie-kas voldoende gespekt was om de Wageningse Lente daarna te maken. Het ZwartWitBoek was inhoudelijk een bepalend document voor die Bezetting. Dankzij toenmalig actieleidster Monica Commandeur kregen kregen we één kopie toegestuurd voor het project Wageningse Barricaden.

Wil je eens lezen hoe de activisten hun eisen destijds verwoorden, lees dan het ZwartWit-boek in PDF.

Het hoofdartikel over deze actie vind je hier.

 

 

Plaats een reactie