Waar komt de gevelsteen ‘Delhorst’ vandaan?

Raadsel 27 Gevelsteen Delhorst‘En de boer, hij spitte voort’, beter kunnen we het tafereeltje op de gevelsteen aan Delhorstpad 5 niet beschrijven. Wat een mooi straatje is dat! En wat een kunstige schutting staat daar, met kleurige gebogen panelen, gemaakt door de broer van de heer des huizes. Die gevelsteen is de kers op de taart, hij geeft het huis en de buurt iets traditioneels.

Achter de boer zien we een hek, het is beschadigd door de tand des tijds, misschien door een granaatscherf. Onder hem lezen we ‘De Delhorst’. Een del is een komvormige laagte en een horst onder meer een hoger stukje zandgrond.

Links staat als ornament een S-vorm en rechts een bijna symetrisch kruis, wil de wetenschapper opstaan die dit kan duiden?
Het is typisch een gevelsteen van een boerderij, maar voor zover wij weten heeft die daar niet gestaan. Delhorst is ook niet de naam van een oud gehucht in die buurt. P1000847Vroeger was dit straatje een stukje Postjesweg.

Bij een verbouwing van het huis rond 1917 schijnt de gevelsteen te zijn aangebracht. Maar waar komt die steen vandaan? En wie heeft hem gemaakt?

U kunt hieronder uw reactie plaatsen!

6703 BE Wageningen, Nederland

Plaats een reactie