Louis Raemaekers

Louis Raemaekers was geen schilder of beeldhouwer, zoals de andere kunstenaars in de sttaatnamen van Nieuw Kortenoord, maar een tekenaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg hij grote internationale bekendheid als politiek tekenaar en karikaturist.
In zijn Wageningse tijd was hij tekenleraar en directeur aan de Avondteekenschool voor Ambachtslieden en tekenleraar aan de Rijksland- en tuinbouwschool en de plaatselijke HBS.
Hij heeft ook van een aantal prominenten van de Rijkslandbouwschool karikaturen getekend.

Hij werd in 1869 in Roermond geboren en stierf in 1956 in Scheveningen. In 1895 kwam hij naar Wageningen. Schilder Harmen Meurs, die in Nieuw Kortenoord een pad naar zich genoemd krijgt, heeft les gekregen van Raemaekers. Daarnaast was hij ook boekillustrator en boekbandontwerper. Door zijn grappige kinderboeken illustraties werd hij door het Algemeen Handelsblad gevraagd politieke karikaturen te tekenen. In 1909 stapte hij over naar De Telegraaf. Hij vertrok vervolgens uit Wageningen en verhuisde naar Haarlem.

De agressie van de Duitsers in 1914, zoals de inval in het neutrale België, schokte hem zo dat zijn tot dan toe redelijk neutrale spotprenten veel sarcastischer werden. De Duitsers eisten zelfs maatregelen tegen hem, maar de Nederlandse regering weigerde dat. De Duitsers zetten vervolgens zelfs een prijs van twaalfduizend mark op zijn hoofd. Zijn tekeningen werden toen reeds in Frankrijk en Engeland gepubliceerd. In december 1915 tekende hij een contract met de Engelse Daily Mail en in februari 1916 verhuisde hij naar Engeland. Zijn albums, briefkaarten en affiches werden door het Britse War Propaganda Bureau wereldwijd verspreid. Raemaekers’ albums werden in achttien verschillende talen uitgegeven. Er is een website over zijn werk waar veel van zijn tekeningen zijn te bekijken: www.louisraemaekers.com

Door: Pauline Schakenbos

Ad Rietveld

Tekenaar en schrijver

Adrianus Leendert Nelis (Ad) Rietveld werd op 9 augustus 1932 op het adres Onder de Bomen in de gemeente Renkum geboren. Enkele weken na zijn geboorte verhuisde het gezin naar een woning op het landgoed Oranje Nassau’s Oord, waar vader Rietveld werkzaam was.
In de zomer van 1945 kwam het gezin Rietveld in Wageningen wonen.
Ad Rietveld werkte vanaf zijn dienstplicht als thematisch tekenaar op het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. (I.C.W.) Dit instituut was vanaf 1967 tot 1992 gevestigd in het Staringgebouw.

Al bij de oprichting in 1973 werd Ad lid van de historische vereniging Oud-Wageningen en was vele jaren actief als vrijwilliger, tekenaar, schrijver, bestuurslid en redactielid.
Ad was medeauteur van diverse uitgaven van de ‘Historische Reeks’ van de vereniging.
Eveneens van zijn hand verscheen in 1993 ‘In Pen en Inkt I’ en deel II in 1998. Gevolgd door ‘Wageningen een goed gevoel’ (2000) en ‘Zwerftocht door Wageningen’ (2001)
Door de redactie van ‘De Veluwepost’ werd hem in 1993 gevraagd artikelen te schrijven voor de rubriek ‘Achteraf bekeken’. Deze artikelen zijn later gebundeld in twee boeken Achteraf Bekeken I, Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers 1999 en Achteraf Bekeken II, Wageningen, ijverige handen en Koninklijke feesten in 2006.
Op 10 mei 2005 werd door de historische vereniging het boek ‘Wageningen in Oorlogsbrand’ gepresenteerd, geschreven door Ad Rietveld. Het resultaat van jarenlang onderzoek.
Eveneens in 2005 verscheen: ‘Wageningen in tekeningen’ naar aanleiding van 150 jaar Veluwepost.
Een uitgave vol historische gebouwen in uiterste perfectie uitgetekend.
Voor zijn vele verdiensten en activiteiten voor de historische vereniging Oud-Wageningen werd hem in 1997 de wisselplaquette uitgereikt.
Op 6 april 1998 werd hij tot erelid van de vereniging benoemd.
Op 12 september 1998 ontving hij uit handen van burgemeester Sala het Wagenings Erezilver.

Adrianus Leendert Nelis Rietveld overleed op maandag 30 juli 2007 op 74 jarige leeftijd. Op zaterdag 4 augustus werd hij onder grote belangstelling begraven op algemene begraafplaats “De Leeuwerenk” te Wageningen.

Bronnen:
J.A. Rietveld-Beekhuizen
Archief historische vereniging Oud-Wageningen

Door: H.M. Bitter